Srijeda, 22 svibnja, 2024

Sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru: Usvojen proračun za 2018. u iznosu od 176,8 milijuna kuna, magistri farmacije Katarini Pervan Nagrada Grada Biograda za 2017. godinu

Održana je četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, posljednja u ovoj godini, čiji je dnevni red obuhvaćao 27 točaka od kojih je zasigurno među važnijima bila  odluka o gradskom proračunu za sljedeću godinu. Od ukupno petnaestero vijećnika sjednici jedino nije nazočio Leo Zorica (Nezavisna lista Antoni Rudić).
Planirani proračun za 2017. godinu iznosi 176,8 milijuna kuna što je povećanje u usporedbi s ovogodišnjim za gotovo 45 posto. Najznačajniji izvori prihoda ostaju komunalni doprinos, prodaja građevinskog zemljišta, prihodi od poreza te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU financijskih sredstava. Između ostalog, planira se izgradnja Poduzetničkog inkubatora, reciklažnog dvorišta, rekonstrukcija Ljetnog kina, dogradnja dječjeg vrtića na Kosi, rekonstrukcija dijela matičnog vrtića, gradnja Turističko-informativnog centra, rekonstrukcija gradske tržnice i ribarnice, gradnja trafostanice u Industrijskog zoni te sanacija odlagališta otpada na Baštijunskom brigu. Uz navedeno, planirane su i kapitalne potpore komunalnoj tvrtki Bošana za izgradnju javne rasvjete i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, Komunalcu za izgradnju kanalizacijske mreže, zatim za sredstva za održavanje vjerskih objekata te za sufinanciranje izgradnje budućeg Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“.

Gradonačelnik Ivan Knez (HDZ) kazao je kako se radi na realizaciji projekata od kojih se „neki događaju, a neki ne događaju“, međutim, dodao je Knez „idemo u tom smjeru da se odrade.“ Slavica Jeličić (SDP) kazala je kako je proračun za sljedeću godinu još izdašniji nego za prošlu te zatražila u pismenom obliku program rada i realizaciju udruge Volonter i Hippocampus.
Antoni Rudić (Nezavisna lista Antoni Rudić) pitao je kada će započeti uređenje sportskog igrališta u sklopu Osnovne škole Biograd na Moru s obzirom da je, kako je primijetio, ta stavka u iznosu od 300 tisuća kuna uvrštena u proračun. Gradonačelnik Knez zahvalio je oporbi na pritisku u rješavanju ovog problema te kazao kako je izrađen projekt u vrijednosti oko milijun i 200 tisuća kuna te da će Grad Biograd na Moru u sljedeće dvije godine pomoći sa ukupno 600 tisuća kuna Zadarskoj županiji kao osnivaču škole u projektu obnove školskog igrališta.

Amandmani koje je predložio vijećnik Ante Fuzul (MODES) nisu prihvaćeni a radilo se o zdravstvenoj zaštiti ženske populacije i nabavi trodimenzionalnog mamografa te uređenju ordinacije u biogradskoj bolnici, zatim, informatičkoj opremi za osnovnu školu i nabavci vatrogasnog vozila. Ivan Knez (HDZ) rekao je kako se radi o dobrim zamislima ali nedostaju financijska sredstva te dodao da su pojedine stavke prioritetne poput poticajne stanogradnje. Proračun Grada Biograda na Moru za 2018. godinu usvojen je s devet glasova „za“ i pet „protiv“.
Nadalje, proračun Grada Biograda za tekuću godinu doživio je druge izmjene i dopune u ovoj godini, odnosno Rebalans II, te je smanjen sa zaokruženo 121,9 milijuna kuna na 50,9 milijuna, odnosno za 58,3 posto. Kako se navodi u obrazloženju, dolazi do povećanja prihoda od poreza a smanjuju se prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od komunalnog doprinosa te pomoći institucija i tijela Europske unije. Isto tako, smanjuju se određene pozicije rashoda za određene projekte koji nisu započeti a neće se ni realizirati tijekom 2017. godine.

Usvojena je odluka o prodaji šesnaest građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru različitih površina, od najmanje 192 četvorna metra do najveće 31.597 četvornih metara. Radi se o usklađivanju s prijašnjim odlukama gradskog vijeća, zatim s promjenama u katastarskom operatu te ažuriranju stanja budući da je pet zemljišta u međuvremeno prodano.
Vijećnici su primili na znanje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Bošana d.o.o. za 2016. godinu. Vijećnica Jeličić zamjerila je kasno dostavljanje izvješća Bošane od prošle godine. Gradonačelnik Knez kazao je kako su i Komunalac i Bošana morali poštovati proceduru i postupak revizije te da je svejedno bilo ono dostavljeno u prvom ili posljednjem mjesecu ove godine.

Govoreći o Izvješću o poslovanju Komunalca za 2016. godinu, direktor tvrtke Marin Colić kazao je kako je na razini skupštine društva donesen program mjera stanja i stabilizacije potraživanja te da je u tom trenutku unazad tri godine bilo oko tisuću osamsto nenaplaćenih potraživanja od ukupno oko dvanaest tisuća potrošača.
– Sada imao oko sto pedeset s kojima nismo sklopili nagodbu ili nisu ovršeni. Većina potrošača se poziva na zastaru, međutim, prema Pravilniku o naplati potraživanja, Komunalac nije nikome otpisao dug. – naveo je Colić kazavši da je Komunalac mnogim potrošačima ponudio više modela otplate duga s djelomičnim otpisom kamate ovisno o načinu plaćanja.
Jednoglasno je prihvaćena odluka o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo za 2017. godinu Katarini Pervan, magistri farmacije. Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Slavko Adžić-Kapitanović kazao je kako je odluka donesena jednoglasno i napomenuo da po prvi puta od formiranja jedinice lokalne samouprave Grada Biograda na Moru 1993. godine nije bilo prijedloga za godišnje nagrade. O dodjeli Grbova Grada Biograda na Moru odluku donosi gradonačelnik, a odbor daje mišljenje.


 

Skoči do alatne trake