Petak, 12 srpnja, 2024

Biogradski vijećnici održali treću sjednicu: Radi bolje učinkovitosti ukinuti odsjeci, plaće gradskih dužnosnika i djelatnika vraćene „na staro“, srednjoj školi darovano zemljište za gradnju igrališta

U Biogradu na Moru, u gradskoj vijećnici, održana je treća sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru na kojoj je od petnaestero vijećnika izostao jedan vijećnik, Leo Zorica (Lista grupe birača Antoni Rudić). Gotovo četiri sata trajala je sjednica čiji dnevni red je sadržavao čak trideset točaka i koja se održala u novom jutarnjem terminu.
Najviše prašine podigle su točke o sastavu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biograd na Moru budući da su većinom glasova vijećnici poništili odluku o imenovanju članova s prethodne sjednice gradskog vijeća, a usvojili odluku gradonačelnika o imenovanju članova biogradskog vrtića u novom sastavu: Drina Bešenić, Ivan Čupić i Sanja Birkić.

Podsjetimo, za trećeg člana na prošloj sjednici izabran je kao predstavnik oporbe Leo Zorica (Lista grupe birača Antoni Rudić). Međutim, kako i stoji u obrazloženju odluke, Ministarstvo uprave poslalo je dopis u kojem stoji da je gradonačelnik, prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ovlašten imenovati najmanje polovicu članova upravnog vijeća osim ako posebnim zakonom nije drugačije navedeno.
Krsto Milačić (MODES) obnašat će dužnost vijećnika umjesto Roberta Pelicarića (DSU) koji je svoj mandat, iz osobnih razloga, stavio u mirovanje.
S obzirom da su izostali s prve dvije sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, gradonačelnik Ivan Knez (HDZ) i dogradonačelnik Marijan Stopfer (HDZ) svečano su prisegnuli u povodu novog četverogodišnjeg mandata povjerenog od strane većine birača.
S devet „za“ i pet „protiv“ usvojen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2017. godine u kojem stoji da je od planiranih 135.686.183,00 kuna ostvareno 19.848.456,81 dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 21.490.037,21 kuna te je ostvaren ukupan manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.641.914,40 kuna.

Slavicu Jeličić (SDP) zanimalo je na temelju čega je planiran proračun s obzirom na slabiju realiziranost plana te utrošak proračunske zalihe. Gradonačelnik Knez kazao je kako je „već petsto puta“ rekao na koji način se planira gradski proračun i ponovio kako se radi o viziji trošenja proračunskih sredstava kojoj u proračunu mora biti dodijeljena stavka jer je unaprijed nemoguće znati hoće li se i ostvariti. Pritom se to odnosi na poticajnu stanogradnju, poduzetnički inkubator, turistički-informativni centar, reciklažno dvorište, odlagalište otpada i tako dalje. Govoreći o proračunskoj zalisi, velik je broj zahtjeva građana, udruga i ustanova, rekao je Knez i dodao kako najveći iznos je utrošen na tečaj talijanskog jezika, zatim za pomoć za uređenje učionice u osnovnoj školi, organizaciju malonogometnog turnira, pomoć zajednici Cenacolo, tiskanje knjiga i tako dalje.

Kod točke o izvješću o radu gradonačelnika za prvu polovicu ove godine, oporbena pitanja bila su usmjerena na opravdanost službenih putovanja. Konkretno, Slavicu Jeličić (SDP) interesirala su dva: u Osijek i Beograd. Gradonačelnik Knez pojasnio je kako se radilo o poslovnom sastanku s predsjednikom udruge poduzetničkih inkubatora u Osijeku s ciljem realizacije projekta poduzetničkog inkubatora u Biogradu na Moru, a u Beogradu je obavljen sastanak, dodao je gradonačelnik, s predstavnikom njemačke tvrtke u vezi moguće izgradnje tvornice prerade otpadne plastike u eurodizel na području Biograda. Nadalje, svrha odlaska u Split na konferenciju za medije u povodu Porina bio je dogovor o održavanju Street Music Festivala u Biogradu tijekom minule turističke sezone. Izvješće je prihvaćeno s devet „za“, dva „protiv“ i tri suzdržana glasa.
Gradska uprava, odnosno Jedinstveni upravni odjel, doživio je promjene u svojem ustrojstvu s ciljem veće učinkovitosti službenika i namještenika i smanjenju rashoda. Tako su ukinuti svi odsjeci i jedan pododsjek kao radna mjesta voditelja spomenutih organizacijskih jedinica. Kako je i rekao Knez u obrazlaganju ove odluke, događalo se da je „nažalost više radio kao pročelnik nego kao gradonačelnik“. Voditelji odsjeka, prema ovoj odluci, postat će viši stručni suradnici.
– Od sada će samo pročelnica nazočiti sjednicama Vijeća jer drugi pravnici dovode sve nas u zabludu kao i vas, a i gradsku upravu. Tu je moj obraz u pitanju. Plaća djelatnicima se neće smanjivati u prvoj fazi, oni koji ne budu radili svoj posao, jednostavno ćemo ih vratiti na niži rang i to je to. Ja jesam zadovoljan djelatnicima, međutim ovo radimo jer sustav ne funkcionira. – istaknuo je Knez vraćajući se na prethodnu sjednicu kada se rasprava kod točke o članovima upravnog vijeća vrtića različitim tumačenjima zakona nepotrebno zakomplicirala.

Usvojenom odlukom o pravima i obvezama dužnosnika Grada Biograda na Moru povećani su koeficijenti za izračun plaće na 4,00 za gradonačelnika, odnosno 3,41 za dogradonačelnika. Ovu odluku Knez je obrazložio „vraćanjem na staro“ podsjetivši da je u vrijeme financijskih poteškoća gradskog proračuna bio jedini gradonačelnik koji je sebi smanjio plaću. Tako sada bruto plaća gradonačelnika iznosi 17.699,50 kuna umjesto prijašnjih 15.560,00, a bruto plaća dogradonačelnika sada iznosi 15.054,30 kuna umjesto ranijih 13.264,90 kuna. Isto tako, stari koeficijenti vraćaju se i djelatnicima gradske uprave. Odluka je prihvaćena s deset „za“, tri „protiv“ i jednim suzdržanim glasom.
Povećani su neto iznosi naknada za članove gradskog vijeća, radna tijela gradskog vijeća i gradonačelnika i ostalih tijela. Tako umjesto 150,00 kuna, vijećnici po sjednici će primati 300,00 kuna, zamjenik predsjednika Vijeća po novome 700,00 kuna, a predsjednik Vijeća 1700,00 kuna umjesto dosadašnjih 1500,00.

Grad Biograd na Moru darovat će nekretninu u svojem vlasništvu Srednjoj školi Biograd na Moru u svrhu izgradnje otvorenog igrališta za mali nogomet, rukomet, košarku, odbojku s atletskom stazom. Radi se o susjednom zemljištu istočno od srednjoškolske sportske dvorane površine 3112 četvornih metara i tržišne vrijednosti 4,67 milijuna kuna.
Prihvaćena je i odluka o prodaji tri građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, površine od 208 do 482 četvorna metra te izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za razdoblje prve polovice ove godine. Za članove gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izabrani su predsjednik povjerenstva Željko Domitrović, Hrvoje Raspović i Željko Nekić, a za zamjenika predsjednika te zamjenike članova Nevio Colić, Predrag Kulaš i Ivana Vanjak. Posljednja točka bila je točka vijećnika Ante Fuzula (MODES) a radilo se o prijedlogu kandidata za dopredsjednika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Oporbeni vijećnici predložili su Antu Fuzula (MODES), međutim, očekivano, prijedlog nije usvojen. Fuzul je kazao kako je ovaj prijedlog dogovoren između oporbe te da će biti dostavljen na svakoj sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Slavicu Jeličić zanimalo postoji li konkretni razlog neizabiranju drugog dopredsjednika Vijeća iz redove oprobe na što je Knez kazao „da će vijećnik Fuzul to biti kada mi odlučimo“.


 

Skoči do alatne trake