Petak, 12 travnja, 2024

Svečano otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri k.o. Turanj: Strateški važan projekt za razvoj svake sredine

U sklopu Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, skraćenog naziva „Uređena zemlja“, na području katastarske općine Turanj, svečano su otvoreni radovi na novoj katastarskoj izmjeri katastarske općine Turanj vrijedni 4,1 milijuna kuna.
Prema ugovoru sklopljenom sredinom srpnja ove godine, Općina Sv. Filip i Jakov sufinancira radove sa šezdeset posto, a Državna geodetska uprava preostalih četrdeset posto ukupnog troška. Izvoditelj radova, izabranog putem javnog natječaja od strane Državne geodetske uprave, je tvrtka Geoprojekt d.d. iz Opatije koja iza sebe ima niz uspješno realiziranih izmjera na području Hrvatske.

Prema odluci Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, određena je visina novčanih sredstava za vlasnika nekretnina za sufinanciranje nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga: Vlasnik se obvezuje platiti pripadni udio u sufinanciranju u iznosu od 1500,00 kuna nakon potpisa ugovora odnosno rješenja o sufinanciranju izmjere i obnove zemljišnih knjiga, a prije izlaganja na javnom uvidu. Uz spomenutu naknadu određen je i iznos od 700,00 kuna za vlasnike po zemljištu a koji se uplaćuje neposredno nakon izlaganja. Vlasnici koji su do početka nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga riješili imovinsko stanje do faze uknjižbe nekretnine u zemljišnim knjigama 1/1, nisu dužni platiti ovih 700,00 kuna.

Katastarska općina Turanj prostire se na 2542 hektra površine i broji 4412 katastarskih čestica te 1125 objekata. Obuhvaća tri naselja: Sveti Petar, Sikovo i Turanj i površinski je najveća od tri katastarske općine na području Općine Sv. Filip i Jakov.
Općina Sv. Filip i Jakov donijela je odluku o pokretanju katastarske izmjere za k.o. Turanj iz razloga višegodišnje starosti katastarskih planova koji ne daju primjerenu sliku o stvarnom stanju u prostoru te vlasničkim i drugim pravima. Sukladno tomu Državna geodetska uprava i Općina Sv. Filip i Jakov odlučili su financirati i obaviti novu katastarsku izmjeru s ciljem izrade katastra nekretnina, tj. izrade nove katastarske i zemljišnoknjižne evidencije.
Sastanku u općinskoj vijećnici u Sv. Filip i Jakovu nazočili su u ime općinskog vodstva načelnik Zoran Pelicarić (HDZ), predsjednik Vijeća Igor Pedisić (HDZ), zamjenica načelnika Josipa Mrkić (HDZ), vijećnici Marin Colić (HDZ), Tomislav Demo (HDZ) i Jovita Pirović (MODES), zatim u ime Državne geodetske uprave voditelj Službe za katastarsku izmjeru DGU Mladen Pandža i Ana Slović, u ime Područnog ured za katastar Zadar Državne geodetske uprave voditelj Odjela za katastarske programe i geodetske poslove Emil Bljajić  te u ime izvoditelja radova tvrtke Geoprojekt d.d. Branko Manojlović.

Mladen Pandža naglasio je da katastarska izmjera često biva u javnosti percipirana kao rad čiji rezultat na prvi pogled nije tako jasno vidljiv kao što je slučaj kada se grade nove škole, ceste, dvorane i slično ali da predstavlja iznimno važan projekt koji daje temelj razvoju mjesta, pridonosi rastu vrijednosti nekretnina i njihovoj pravnoj sigurnosti. 

Skoči do alatne trake