Četvrtak, 23 svibnja, 2024

U Turnju predstavljena katastarska izmjera k.o. Turanj: Vlasnici su dužni obilježiti svoja zemljišta do 15. listopada 2017.

U Turnju, u prostorijama Mjesnog odbora Turanj, predstavljena je nova katastarska izmjera katastarske općine Turanj, najveće katastarske općine na području Općine Sv. Filip i Jakov, a koja uključuje mjesta Turanj, Sveti Petar i Sikovo.
S ciljem usklađenja katastarskih podataka o položaju, obliku, površini i načinu korištenja katastarskih čestica na terenu i u katastarskoj i zemljišno-knjižnoj evidenciji, pokrenuta je nova katastarska izmjera za koju je sredinom srpnja ove godine potpisan ugovor o obavljanju geodetsko-katastarskih usluga između izvođača izabranog na javnom natječaju, tvrtke Geoprojekta d.d. iz Opatije, te naručitelja, Državne geodetske uprave i Općine Sv. Filip i Jakov.

Svrha je izrada novog katastra nekretnina, a vrijednost radova je približno 3,87 milijuna kuna, od čega četrdeset posto pokriva Državna geodetska uprava, a preostalih šezdeset Općina Sv. Filip i Jakov. Rok izvedbe je dvadeset i četiri mjeseca od početka radova – 15. kolovoza ove godine.
Katastarska izmjera započinje obilježavanjem i signalizacijom međa zemljišta od strane vlasnika. Potom slijedi aerofotogrametrijsko snimanje, geodetska mjerenja na terenu i prikupljanje podataka o vlasnicima i zgradama, predizlaganje podataka te naposljetku izlaganje podataka na javnom uvidu pred katastarskom i sudskom komisijom.

Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov Zoran Pelicarić podsjetio je na početak prve katastarske izmjere na području Općine Sv. Filip i Jakov 2009. godine kada je započela izmjera za k.o. Sv. Filip i Jakov, a zatim krajem 2011. godine i za k.o. Raštane. Kada je riječ o k.o. Sv. Filip i Jakov, oko osamdeset posto posla knjiženja čestica na sudu je završeno, a k.o. Raštane su na nešto više od pedeset posto.
– Želja nam je da 2019. godine započne uknjiženje čestica u sudu za k.o. Turanj, u međuvremenu, postojeći sud će raditi na k.o. Raštane. Želim vam dati sliku da se radi o borbi te ćemo dati sve od sebe da se ovaj drugi sudski dio obavi kako sud ne bi napustio Općinu Sv. Filip i Jakov. – rekao je Pelicarić.
Prema odluci Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, određena je visina novčanih sredstava za vlasnika nekretnina za sufinanciranje nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga: Vlasnik se obvezuje platiti pripadni udio u sufinanciranju u iznosu od 1500,00 kuna nakon potpisa ugovora odnosno rješenja o sufinanciranju izmjere i obnove zemljišnih knjiga, a prije izlaganja na javnom uvidu. Uz spomenutu naknadu određen je i iznos od 700,00 kuna za vlasnike po zemljištu a koji se uplaćuje neposredno nakon izlaganja. Vlasnici koji su do početka nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga riješili imovinsko stanje do faze uknjižbe nekretnine u zemljišnim knjigama 1/1, nisu dužni platiti ovih 700,00 kuna.

Često je pitanje vlasnika nekretnina zbog čega moraju platiti registracijsku naknadu. Načelnik Pelicarić je pojasnio da će se nova izmjera, posebno se to odnosi na zonu obalnog pojasa, raditi s puno većom preciznošću i minimalnim odstupanjem do 10 centimetara za razliku od tehnološki zastarjele izmjere sedamdesetih godina kada je odstupanje bilo čak od 2 do 3 metra.
Drugo, mnogi postavljaju pitanje može li Europska unija podnijeti trošak katastarske izmjere i uknjiženja u zemljišne knjige. Međutim, natječaj europskih fondova za financiranje projekata ovakve vrste ne postoji budući da se radi o privatnom vlasništvu. Republika Hrvatska sudjeluje u određenom postotku ponajprije radi javnih nekretnina. Bogatije sredine, poput Grada Dubrovnika, s obzirom na financijsku snagu, u potpunosti snose trošak obnove zemljišnih knjiga, međutim, to su ipak rjeđi slučajevi.
– Na današnji dan aktualni projekt obnove zemljišnih knjiga za k.o. Sv. Filip i Jakov i k.o. Raštane je u minusu od 500 tisuća kuna. Vi kao žitelji sufinancirate ovaj projekt kroz porez, prirez i druge naknade. Nismo uzeli u obzir da godinu dana rada suda nas košta oko 300 tisuća kuna. – dodao je Pelicarić.

S ciljem što bolje komunikacije i suradnje sa strankama, izvođač radova Geoprojekt d.d. otvorit će svoj ured u bivšem Turističkom uredu, u središtu mjesta, na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 126. Geoprojekt d.d. djeluje 52 godine, ima oko pedeset zaposlenika i do sada su obavili više od dvadeset katastarskih izmjera ove veličine.
Državna geodetska uprava na javnoj nabavi zaprimila je oko osamdeset zamolbi jedinica lokalnih samoupravi za sufinanciranje katastarskih izmjera među kojima je, zbog ograničenog proračuna, izabrala 23 među kojima i Općinu Sv. Filip i Jakov. – istakao je Branko Manojlović, predsjednik Uprave ove tvrtke.
Katastarska općina Turanj prostire se na 2542 hektra površine i broji 4412 katastarskih čestica te 1125 objekata.
Vlasnici nekretnina na području na kojem se provodi izmjera, naglasio je Daniel Zupičić iz Geoprojekta d.d., imat će najviše koristi od sređene evidencije te bi se trebali maksimalno angažirati u postupku obilježavanja čestica odnosno nekretnina čiji su vlasnici.
– Naša je praksa da dolazimo do vas te da vi zajedno sa svojim susjedima definirate zemljište. To govorim za urbano područje gdje su međe već definirane. Na području izvan naselja potrebno je pravilno definirati točke vašeg zemljišta metalnim klinom, kolcem, šipkom, ukopavanjem kamena kojeg nije lako iskopati i slično. Ako se međa nalazi na živoj stijeni, možete uklesati oznaku ili zabiti klin. – dodao je Zupičić.
U slučaju da se vlasnici susjednih zemljišta ne mogu dogovoriti o međi, tada su dužni postaviti obje varijante označavanja međe, a spor će se dalje rješavati pravnim putem. Nadalje, ovo je prilika, istakao je Zupičić, da suvlasnici zemljišta, ako žele, obave diobu. Za objekte potrebno je pripremiti dokumentaciju koju će vlasnici dati na uvid izvođačima katastarske izmjere i u ovoj fazi služit će kao pomoćna dokumentacija.
Rok do kojeg obilježavanje međa od strane vlasnika mora biti gotovo je 15. listopada ove godine. U suprotnom, prema zakonu, propisane su novčane kazne u visini od 3 do 6 tisuća kuna. Na javnom uvidu bit će moguće dati prigovor nakon čega će djelatnici Geoprojekta d.d. ponovno izaći na teren.
Uz ranije spomenute, predstavljanju iznimno važnog projekta nazočili su još zamjenica načelnika Općine Sv. Filip i Jakov Josipa Mrkić te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov Darinka Zorić.


Skoči do alatne trake