Petak, 24 svibnja, 2024

Rezultati lokalnih izbora 2017: Grad Biograd na Moru i Općine Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Tkon i Pašman


Rezultati lokalnih izbora 2017: Grad Biograd na Moru i općine Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Tkon i Pašman:


REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BIOGRADA NA MORU

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA
GRADA BIOGRADA NA MORU

I. Od ukupno 5.281 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.776 birača, odnosno 52,57%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.776 birača, odnosno 52,57%. Važećih listića bilo je 2.677, odnosno 96,43%. Nevažećih je bilo 99 listića, odnosno 3,57%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
1.406 glasova 52,52%
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: IVAN KNEZ
2. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
420 glasova 15,68%
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
Nositelj liste: ANTE FUZUL, dipl.ing.
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
373 glasa 13,93%
Nositelj liste: ANTONI RUDIĆ, dipl.oec.
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
361 glas 13,48%
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositeljica liste: SLAVICA JELIČIĆ
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
117 glasova 4,37%
Nositelj liste: SENAD SALIHOVIĆ, mag.ing.agr

III. Na osnovi članka 84. stavka Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: IVAN KNEZ
2. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
Nositelj liste: ANTE FUZUL, dipl.ing.
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ANTONI RUDIĆ, dipl.oec.
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositeljica liste: SLAVICA JELIČIĆ

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
dobila je 9 mjesta te su s te liste izabrani:
1. IVAN KNEZ
2. SUZANA TOLIĆ
3. IVANA STAMIČAR
4. ANGELA ŠARIĆ
5. MARIJA ZRILIĆ
6. NIKOLETA MUSTAPIĆ
7. JOSIPA PRIBILOVIĆ
8. TONI BOGDANIĆ
9. IVICA KAPITANOVIĆ

2. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ANTE FUZUL, dipl.ing.
2. ROBERT PELICARIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ANTONI RUDIĆ, dipl. oec
2. LEO ZORICA, prof.

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. SLAVICA JELIČIĆ
2. BRANKA GOLIĆ

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA BIOGRADA NA MORU

IGOR BERGHAUS


REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVA
GRADA BIOGRADA NA MORU

Na osnovi članka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2107., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA
GRADA BIOGRADA NA MORU

I. Od ukupno 5.281 birača uupisanih u popis birača, glasovalo je 2.776 birača, odnosno 52,57%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.774 birača, odnosno 52,53%. Važećih listića bilo je 2.678, odnosno 96,54%. Nevažećih je bilo 96 listića, odnosno 3,46%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: IVAN KNEZ
1.518 glasova 54,68%
Zamjenik kandidata: MARIJAN STOPFER
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

2. Kandidat: ANTE FUZUL, dipl.ing.
553 glasa 19,92%
Zamjenik kandidata: MANOLO JURE BIRKIĆ
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU

3. Kandidat: ANTONI RUDIĆ
361 glas 13,00%
Zamjenik kandidata: LEO ZORICA, prof.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

4. Kandidatkinja: SLAVICA JELIČIĆ
246 glasova 8,86%
Zamjenica kandidatkinje: IVA ZORIĆ ČELAR, dipl.arh. prof.ped.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

III. Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona, za gradonačelnika Grada Biograda na Moru izabran je
IVAN KNEZ
a za zamjenika gradonačelnika izabran je
MARIJAN STOPFER

PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA BIOGRADA NA MORU

IGOR BERGHAUS


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sveti Filip i Jakov utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

I. Od ukupno 4.111 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.299 birača, odnosno 55,92%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.296 birača, odnosno 55,85%. Važećih listića bilo je 2.160, odnosno 94,08%. Nevažećih je bilo 136 listića, odnosno 5,92%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
1.212 glasova 56,11%
Nositelj liste: ZORAN PELICARIĆ
2. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
640 glasova 29,62%
Nositeljica liste: JOVITA PIROVIĆ
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
173 glasa 8,00%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: Romano Raspović
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
135 glasova 6,25%
Nositelj liste: SINIŠA PRTENJAČA

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ZORAN PELICARIĆ
2. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
Nositeljica liste: JOVITA PIROVIĆ
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: ROMANO RASPOVIĆ
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
Nositelj liste: SINIŠA PRTENJAČA

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 8 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ZORAN PELICARIĆ
2. IGOR PEDISIĆ
3. ANAMARIJA MATEŠIĆ
4. MARIN COLIĆ
5. TOMISLAV DEMO
6. RENATA BATUR
7. ŽELJKO SERDAREVIĆ
8. MARIJANA MRVIČIĆ

2. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. JOVITA PIROVIĆ
2. MARIN BIRKIĆ
3. MATEJ MIKULIĆ
4. DALIBOR KATUŠA

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. ROMANO RASPOVIĆ

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
dobila je 0 mjesta te s te liste nije izabran niti jedan član.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

DENIS KLARENDIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Na osnovi članka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2107., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sveti Filip i Jakov utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

I. Od ukupno 4.111 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.299 birača, odnosno 55,87% od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.295 birača, odnosno 55,83%. Važećih listića bilo je 2.136, odnosno 93,07%. Nevažećih je bilo 159 listića, odnosno 6,93%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: ZORAN PELICARIĆ
1.356 glasova 59,03%
Zamjenik kandidata: JOSIPA MRKIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2. Kandidatkinja: JOVITA PIROVIĆ
780 glasova 33,96%
Zamjenik kandidata: TOMISLAV GALEŠIĆ
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES

III. Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona, za općinskog načelnika Općine Sveti Filip i Jakov izabran je
ZORAN PELICARIĆ
a za zamjenicu općinskog načelnika izabrana je
JOSIPA MRKIĆ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

DENIS KLARENDIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAKOŠTANE

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PAKOŠTANE

I. Od ukupno 3.945 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.175 birača, odnosno 55,13%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.172 birač, odnosno 55,06%. Važećih listića bilo je 2.076, odnosno 95,58%. Nevažećih je bilo 96 listića, odnosno 4,42%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
1.022 glasova 49,22%
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: MILIVOJ KURTOV
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
544 glasa 26,20%
Nositelj liste: BOŽIDAR LOKIN, bacc.oec.
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
510 glasova 24,56,00%
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: MATKO MIOČEV

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: MILIVOJ KURTOV
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
Nositelj liste: BOŽIDAR LOKIN, bacc.oec.
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: MATKO MIOČEV

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
dobila je 7 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MILIVOJ KURTOV
2. MARIN BAREŠIĆ
3. VIKTORIJA ROGIĆ
4. DOMAGOJ JURIČIN
5. SLAVKO MAKSAN
6. STIPE VULIN
7. MLADENKO ČIRJAK

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. BOŽIDAR LOKIN, bacc.oec.
2. ANTE ČAČIĆ, bacc.oec.
3. LUKA VULIN, dipl.ing.građ.

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MATKO MIOČEV
2. DORIJAN KAZIJA
3. IRENA ANDRIĆ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAKOŠTANE

LUKA MRKIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAKOŠTANE

Na osnovi članka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2107., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pakoštane utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE PAKOŠTANE

I. Od ukupno 3.945 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.175 birača, odnosno 55,13% od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.171 birača, odnosno 55,03%. Važećih listića bilo je 2.100, odnosno 96,73%. Nevažećih je bilo 71 listić, odnosno 3,27%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: MILIVOJ KURTOV
1.011 glasova 46,48%
Zamjenik kandidata: JOSIP KLARIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

2. Kandidat: ŽONI MAKSAN
591 glas 27,17%
Zamjenik kandidata: ANTE ČAČIĆ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

3. Kandidat: MATKO MIOČEV
498 glasova 22,90%
Zamjenik kandidata: DORIJAN KAZIJA
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

III. Utvrđuje se da na izborima za načelnika Općine Pakoštane niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova – više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na osnovi članka 95. stavka 1. Zakona održati drugi krug glasovanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAKOŠTANE

LUKA MRKIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TKON

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tkon utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE TKON

I. Od ukupno 677 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 456 birača, odnosno 67,36%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 454 birača, odnosno 67,06%. Važećih listića bilo je 431, odnosno 94,93%. Nevažećih je bilo 23 listića, odnosno 5,07%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
227 glasova 52,66%
Nositelj liste: GORAN MUŠĆET
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
204 glasova 47,33%
Nositelj liste: BORIS KATIČIN, mr.sc.

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: GORAN MUŠĆET
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: BORIS KATIČIN, mr.sc.

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. GORAN MUŠĆET
2. IVICA JAKOVLJEV
3. BRANKO SMOLJAN
4. NIKOLA UGRINIĆ
5. ANDREA UGRINIĆ GOTOVINA

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. BORIS KATIČIN, mr.sc.
2. ANDRIJA ŠANDRIĆ
3. SILVANA JAKOVLJEV
4. LEON RUDIĆ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TKON

VLADIMIR RONČEVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TKON

Na osnovi članka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2107., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tkon utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE TKON

I. Od ukupno 677 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 456 birača, odnosno 67,36% od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 456 birača, odnosno 67,36%. Važećih listića bilo je 447, odnosno 98,03%. Nevažećih je bilo 9 listića, odnosno 1,97%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: GORAN MUŠĆET
227 glasova 49,78%
Zamjenik kandidata: IVICA JAKOVLJEV
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2. Kandidat: BORIS KATIČIN, mr.sc.
220 glasova 48,25%
Zamjenik kandidata: ANDRIJA ŠANDRIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

III. Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona, za općinskog načelnika Općine Tkon izabran je
GORAN MUŠĆET
a za zamjenika općinskog načelnika izabran je
IVICA JAKOVLJEV

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TKON

VLADIMIR RONČEVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAŠMAN

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pašman utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PAŠMAN

I. Od ukupno 2.335 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 980 birača, odnosno 41,97%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 980 birača, odnosno 41,97%. Važećih listića bilo je 907, odnosno 92,55%. Nevažećih je bilo 73 listića, odnosno 7,45%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
527 glasova 58,10%
Nositelj liste: KREŠIMIR ĆOSIĆ, mag.oec.
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
380 glasova 41,89%
Nositelj liste: BRANISLAV MAĐERIĆ

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: KREŠIMIR ĆOSIĆ, mag.oec.
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: BRANISLAV MAĐERIĆ

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:
1. KREŠIMIR ĆOSIĆ, mag.oec.
2. ANDRO MAGIĆ, mag.ing.logist.
3. IVAN ČIKARELA
4. PETRA PERINOVIĆ, bacc.oec.
5. ŠIME JUREŠKO
6. ANA LUKAČIĆ, bacc. paed.

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. BRANISLAV MAĐERIĆ
2. MARIJANA BOŽIĆ
3. NIKOLA KRAJNOVIĆ
4. ROZALINDA BANIĆ
5. LJUBICA BAČIĆ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAŠMAN

SLAVEN LUŠTICA


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PAŠMAN

Na osnovi članka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2107., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Pašman utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE PAŠMAN

I. Od ukupno 2.335 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 980 birača, odnosno 41,97% od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 980 birača, odnosno 41,97%. Važećih listića bilo je 764, odnosno 77,96%. Nevažećih je bilo 216 listić, odnosno 22,04%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: KREŠIMIR ĆOSIĆ, mag.oec.
764 glasa 77,96%
Zamjenik kandidata: ANDRO MAGIĆ, mag.ing.logist.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

III. Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona, za općinskog načelnika Općine Pašman izabran je
KREŠIMIR ĆOSIĆ, mag.oec.
a za zamjenika općinskog načelnika izabran je
ANDRO MAGIĆ, mag.ing.logist.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PAŠMAN

SLAVEN LUŠTICA
 

Skoči do alatne trake