Srijeda, 17 travnja, 2024

Rezultati izbora članova vijeća mjesnih odbora u Biogradu na Moru

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) i članku 32. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13. i 3/17.), objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na temelju rezultata glasovanja na svim biralištima na području mjesnih odbora i to:

I. Mjesni odbor – POLUOTOK I CENTAR

1. Broj birača upisanih u popis birača: 1116
2. Svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) ukupno 182 glasova
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) ukupno 127 glasova
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ukupno 124 glasova

3. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića: 21
4. U vijeću I. Mjesnog odbora svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) 3 mjesta
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) 2 mjesta
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) 2 mjesta

5. Na temelju rezultata glasovanja i osvojenih mjesta kandidacijskih lista, za članove vijeća I. Mjesnog odbora izabrani su:

1. KREŠIMIR LUKAČIĆ (HDZ)
2. ANGELA ŠARIĆ (HDZ)
3. SUTJESKA TOLIĆ (HDZ)
4. ANTUN TUGO BAKIJA (HSS)
5. IVO STOPFER (HSS)
6. VALENTINA BARANI (SDP-HNS)
7. RATKO KRSTINIĆ (SDP-HNS)


II. Mjesni odbor – RUST, METERIZE, TUČE, GRANDA I KUMENAT

1. Broj birača upisanih u popis birača: 1973
2. Svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) ukupno 555 glasova
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ukupno 267 glasova

3. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića: 65
4. U vijeću II. Mjesnog odbora svaka kandidacijska lista dobila je:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) 5 mjesta
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) 2 mjesta

5. Na temelju rezultata glasovanja i osvojenih mjesta kandidacijskih lista, za članove vijeća II. Mjesnog odbora izabrani su:

1. IVANA STAMIČAR (HDZ)
2. MELISA KESER (HDZ)
3. LOBEL KRPINA (HDZ)
4. IVANA MIKULIĆ-MUŽANOVIĆ (HDZ)
5. MIRKO IVIĆ (HDZ)
6. TOMISLAV TOKIĆ (SDP-HNS)
7. MARIO JELIČIĆ (SDP-HNS)


III. Mjesni odbor – JAZ, VRULJINE, KOŽINA I BOŠANA

1. Broj birača upisanih u popis birača: 1053
2. Svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) ukupno 227 glasova
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ukupno 174 glasova

3. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića: 22
4. U vijeću III. Mjesnog odbora svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) 4 mjesta
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) 3 mjesta

5. Na temelju rezultata glasovanja i osvojenih mjesta kandidacijskih lista, za članove vijeća III. Mjesnog odbora izabrani su:

1. GORAN EŠKINJA (HDZ)
2. JOSIPA RADAS (HDZ)
3. ZORICA LISICA BOGDANIĆ (HDZ)
4. LIDIJA PEJIĆ (HDZ)
5. RADOSLAV LABAR (SDP-HNS)
6. SINIŠA UGRINIĆ (SDP-HNS)
7. ANTE STIPIĆ (SDP-HNS)


IV. Mjesni odbor – KOSA ISTOK, KOSA ZAPAD I JANKOLOVICA

1. Broj birača upisanih u popis birača: 1139
2. Svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) ukupno 412 glasova
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) ukupno 176 glasova

3. Ukupan broj nevažećih glasačkih listića: 56
4. U vijeću IV. Mjesnog odbora svaka kandidacijska lista dobila je:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) 5 mjesta
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP) – HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) 2 mjesta

5. Na temelju rezultata glasovanja i osvojenih mjesta kandidacijskih lista, za članove vijeća IV. Mjesnog odbora izabrani su:

1. TOMISLAV KNEZ (HDZ)
2. NIKOLA BIRKIĆ (HDZ)
3. ANICA MRŠIĆ (HDZ)
4. ŽELJKO NEKIĆ (HDZ)
5. GORDANA PEŠIĆ (HDZ)
6. NIKOLA BIRKIĆ (SDP-HNS)
7. JOSIPA KATUŠA (SDP-HNS)


 

Skoči do alatne trake