Četvrtak, 18 srpnja, 2024

[OGLAS] Objava izvješća – Nezavisna lista grupe birača za gradonačelnika Antoni Rudić

Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč. tekst i 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. prosinca 2013. br. U-I-2986/13 i 96/16);

Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (Narodne novine broj 50/11 , 93/11 i 55/13)

i

Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (Narodne novine broj 90/13 i 96/13)

 

Nezavisna lista grupe birača za gradonačelnika Antoni Rudić

 

objavljuje Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
u razdoblju od 24.4.2017. do 13.5.2017., Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe u razdoblju od 24.4.2017. do 13.5.2017. i Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe u razdoblju od 24.4.2017. do 13.5.2017.


Izvješća se nalaze na sljedećoj poveznici: Izvješća za razdoblje od 24.4.2017. do 13.5.2017.pdf (PDF dokument – 85,4 kB)

 
 

Skoči do alatne trake