Četvrtak, 18 srpnja, 2024

Državni tajnik Tugomir Majdak na sastanku u Biogradu na Moru: Jedni od ciljeva novih zakona u poljoprivredi su okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenih zemljišta, bilo privatnih, bilo državnih

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, u organizaciji Grada Biograda na Moru i Lokalne akcijske grupe Laura, održao je radni sastanak u povodu reformskih paketa zakona u poljoprivredi. Tema sastanka bila je nova poljoprivredna politika, odnosno nacrti Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o OPG-u te novosti s područja ruralnog razvoja.
Sastanku su nazočili gradonačelnik Ivan Knez, voditelj LAG Laure Ivan Čupić, ravnatelj Savjetodavne službe Zdravko Tušek, viši stručni savjetnik u Savjetodavnoj službi Siniša Hrgović, vlasnici odnosno nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te predstavnici jedinica lokalnih samouprava.
Kao cilj novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Majdak je istakao smanjenje administrativnih prepreka, ostanak ljudi posebno mladih, okrupnjavanje zemljišta te stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i onog koji nije u funkciji proizvodnje, bilo u privatnom ili u vlasništvu države. Razlozi donošenja su neučinkovitost aktualnog zakona, nesređeno zemljišno-knjižno stanje, slab nadzor i sve slabije korištenje poljoprivrednog zemljišta, smanjene površine i plodnost te promjene koje su se dogodile u proteklom vremenu na samom zemljištu na strani korisnika zemljišta.
Novosti u odnosu na stari zakon je obveza jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradovi, uz suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište, donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na temelju kojeg će se raspolagati navedenim zemljištem. Ako ne donesu, tada program donosi županija na trošak proračuna jedinice lokalne samouprave.

Nadalje, oblici raspolaganja mogu biti putem javnog poziva kojeg provode jedinice lokalne samouprave ili bez javnog poziva kojeg provodi Agencija za poljoprivredno zemljište. U prvom slučaju oblici raspolaganja mogu biti zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka te prodaja, a u drugom privremeno raspolaganje, zamjena, davanje na korištenje bez javnog poziva, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti. Rok zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države je 25 godina s mogućnošću automatskog produljenja.
Pravo prvenstva na javnom pozivu za zakup imaju fizičke ili pravne osobe i to ovim redoslijedom: dosadašnji posjednik, nositelj OPG-a koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom najmanje 2 godine, fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište najmanje 2 godine ili proizvodni objekt na području jedinice lokalne, sudionici javnog poziva koji imaju katastarsku česticu koja graniči s proizvodno-tehnološkom cjelinom ili su u posjedu takve čestice na temelju ugovora o zakupu zemljišta u vlasništvu države, zatim, zadruge, obrti i trgovačka društva te, na kraju, ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

– Što se tiče prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, do 25 posto poljoprivrednog zemljišta kojeg jedinica lokalne samouprave definira kroz svoj Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države može ići u prodaju. Naravno, predmet prodaje mogu biti čestice do 10 hektara, maksimalno po korisniku 50 hektara, za kontinentalno područje te do 1 hektra, a maksimalno po korisniku do 10 hektara za priobalno područje. – pojasnio je Majdak.
Jedan od ciljeva zakona, ističe Majdak, je sve manje poljoprivredne površine dati u prodaju do maksimalno 25 posto ukupne površine plana raspolaganja kako bi obiteljska poljoprivredna gospodarstva postala likvidnija, postala sigurnija u odnosu na financijske institucije i povećala svoje proizvodne površine.
Nadalje, poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje i neobrađeno, zapušteno, obraslo višegodišnjim raslinjem ili napušteno, a vlasnici su nedostupni ili nepoznata boravišta, Agencija za poljoprivredno zemljište može dati u zakup na rok do pet godina uz naknadu zakupnine vlasniku.
Zakonom o OPG-u definirat će se OPG kao organizacijski oblik u kojem se obavljaju gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, način i uvjeti za upis u Registar OPG-a i tako dalje.

Vezano za novosti na području ruralnog razvoja, na sastanku je istaknuta Podmjera 4.1 – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Potpore su raspodijeljene prema sektorima proizvodnje te prema ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva. Maksimalni iznos potpore po projektu je milijun eura osim za početnike gdje je 100 tisuća eura. Povećanje intenziteta potpore za mlade je 20 posto uz uvjet da je osoba mlađa od 41 godine. Obrada zahtjeva je 120 dana računajući od dana predaje dokumentacije.
Drugi natječaj za Podmjeru 6.1 – Potpora mladim  poljoprivrednicima trajao je do 24. veljače ove godine i zaprimljeno je 813 zahtjeva u vrijednosti od 306.370.920,00 kuna dok raspoloživa sredstva za 200 zahtjeva iznose 75.368.000,00 kuna. Sljedeći natječaj bit će objavljen 27. listopada ove godine.
Na drugom natječaju za Podmjeru 6.3 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva zaprimljeno je 4189 zahtjeva u vrijednosti od 474.988.615,50 kuna, a raspoloživo je za 1330 zahtjeva ukupno 151.261.593,00 kuna. Na prošlom natječaju zaprimljeno je 1477 zahtjeva za potporu, a ugovoren je tisuću i jedan korisnik s ukupnim iznosom potpore od 114 milijuna kuna. Sljedeći natječaj najavljen je za 15. studenog 2017. godine.
Državni tajnik Majdak zaključio je sastanak u biogradskoj gradskoj vijećnici konstatacijom da se radi o do sada najkonstruktivnijem sastanku i naglasio kako se o ovakvim temama mora raspravljati na neposredan način upoznavanjem sa stanjem na terenu i izravnim razgovorima s nositeljima poljoprivrednih gospodarstava.


Otkriven Spomenik mira

Na obali Petra Krešimira IV. u Ribarskoj luci svečano je otkriven Spomenik mira kao trajni spomen na 59. Svjetsko prvenstvo u oranju u rujnu 2012. godine kojem je Biograd na Moru bio domaćin. Posljednjih pet godina Spomenik mira sa simboliziranim plugom i ugraviranim natpisima zemalja sudionica bio je izložen na poljoprivrednom dobru Vrane d.o.o. na čijim su poljoprivrednim površinama orači, podsjetimo, iz 31 zemlje sudionice odmjerili oračke vještine.

Državni tajnik Tugomir Majdak naglasio je prigodom otkrivanja spomenika kako do danas još nije oboren rekord u broju država natjecateljica na nekom od svjetskim prvenstava u oranju kao što je to bio slučaj u Biogradu na Moru, a svjetsko prvenstvo, podsjetimo, organizira se svake godine. Isto tako, tih dana u rujnu 2012. godine, Biograd na Moru bio je poljoprivredna metropola svijeta u koju su, osim natjecateljskih ekipa, pristigli i prateći članovi reprezentacija, predstavnici medija i navijači što rezultiralo iznimno kvalitetnom turističkom promocijom.


 

Skoči do alatne trake