Nedjelja, 16 lipnja, 2024

Sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda: Zorica upitao za problematični “bazen ispod podvožnjaka”, gradonačelnik Knez odgovorio: “Dvanaest godina rješavali smo semafor kod osnovne škole, onda znate s kim razgovaramo.”

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda, od četrnaestero vijećnika, izostalo je dvoje, Mirana Belamarić (HDSSD) i Mira Ražnjević (SDP), a nazočili su još dogradonačelnik Marijan Stopfer (HDZ), županijski vijećnik Tonči Šangulin (HDZ), ravnateljica Dječjeg vrtića Biograd Esma Brzić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Horvat-Kolanović i drugi.
Tijekom Aktualnog sata vijećnika Lea Zoricu (Nezavisna lista Ivan Babara) zanimalo je kada će se riješiti pitanje „bazena ispod podvožnjaka“ misleći pritom na problem stvaranja velike količine otpadnih voda za vrijeme kiše ispod podvožnjaka na Jadranskoj magistrali radi čega cesta redovito bude zatvorena a i nerijetke su prometne nezgode. Gradonačelnik Ivan Knez (HDZ) odgovorio je kako prometnica nije u nadležnosti Grada već Hrvatskih cesta.
– Obavljamo sto razgovora s Hrvatskim cestama, dali su sto obećanja, i prije 15 dana, godinu, tri godine, sedam godina, deset godina, i bivšem gradonačelniku i tako dalje. Samo da kažem da smo na toj cesti točno dvanaest godina rješavali semafor kod osnovne škole, onda znate s kim razgovaramo. – rekao je Knez.

33-sjednica-gradskog-vijeca-grada-biograda-na-moru-7Vijećnica Slavica Jeličić (SDP) osvrnula se na izostavljenu točku s dnevnog reda, odnosno, prijedlog zaključka o poslovanju komunalne tvrtke Bošana i zamjerila što o poslovanju Bošane nije raspravljao Nadzorni odbor Bošane. Isto tako, istaknula je primjedbe Državne revizije za razdoblje od listopada prošle godine do kraja ožujka ove godine. Također je zatražila popis obveznika plaćanja poreza na potrošnju s dosadašnjim uplaćenim iznosima.
Gradonačelnik Knez kazao je kako je ova točka izostavljena s dnevnog reda jer je već ranije prihvaćena na jednoj od prošlih sjednica gradskog vijeća i dodao kako ga je o propustima upoznao direktor Bošane Krunoslav Pešić.
– Kod imenovanja članova Nadzornog odbora se pogriješilo ali to smo ispravili. Što se tiče poreza na potrošnju, to će naša voditeljica financija izlistati i ubrzo ćete dobiti. – rekao je Knez.
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Biograda za prvo polugodište 2016. godine, zbog tiskarske pogreške u tekstu odluke, izostavljena je s dnevnog reda. Na pogrešku je ukazala vijećnica Jeličić kazavši kako u odluci o izvornom proračunu za 2016. godinu u rubrici o pokriću manjka iz prethodnih godina stoji 19 milijuna, a u odluci o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna 17 milijuna.

33-sjednica-gradskog-vijeca-grada-biograda-na-moru-3Rebalans I, koji je na prošloj sjednici izostavljen s dnevnog reda, ovoga puta usvojen je s deset glasova „za“, jednim „protiv“ i jednim suzdržanim glasom. Iznos gradskog proračuna pritom se nije promijenio i iznosi oko 61,9 milijuna kuna, međutim, došlo je do promjena među stavkama. Kada je riječ o prihodima, povećava se stavka Ostali vrijednosni papiri, a istodobno se smanjuju prihodi od komunalnih doprinosa i naknada te od prodaje materijalne imovine. Među rashodima povećavaju se stavke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, Ostale komunalne usluge, Reprezentacija, Sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći, Sportska zajednica grada Biograda na Moru, Političke stranke i Događanja i uređenje prostora za arhivu i druge stavka, a dodane su i pet novih: Sanacija Vatrogasnog doma, Sanacija lovačkog doma, Sufinanciranje Biograd Charter Showa, Sanacija kapelice na starom groblju i Sufinanciranje rekonstrukcije odašiljača Radija BnM. Rashodi se smanjuju u stavkama Građevinsko zemljište, Zemljište, Poljoprivredno zemljište i Izgradnja reciklažnog dvorišta.

33-sjednica-gradskog-vijeca-grada-biograda-na-moru-5Slavica Jeličić postavila je pitanje iz kojih razloga se povećava stavka Reprezentacija na što je gradonačelnik rekao kako je dao zadatak svojim finacijskim službama da razjasne kako ispravno knjižiti troškove za vrijeme manifestacija.
– Kada pitam svoje kolege, načelnike općina i gradonačelnike: „Koliko vi trošite?“, kažu 50 do 60 tisuća kuna. Ja pitam kako to. Kažu „Lijepo, kada imate manifestaciju, to se piše u trošak manifestacije.“ Tisuću puta sam razgovarao s bivšim voditeljem Odsjeka za gospodarstvo i financije gospodinom Stopferom, on je rekao da je to mimo zakona i zato se ove stvari događaju. Ovih 600 tisuća kuna reprezentacije su prije svega Osijek, Beograd i Skoplje i turistička promocija grada Biograda. Nitko u Hrvatskoj ne vodi ovo kao Grad Biograd. Dao sam zadatak svojima da provjere da li je g. Stopfer bio u pravu ili su svi ovi drugi u krivu. – rekao je Knez.

33-sjednica-gradskog-vijeca-grada-biograda-na-moru-2S devet „za“, dva „protiv“ i jednim suzdržanim, prihvaćena je odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovno godišnje financiranje političkih stranaka. Iznos od planiranih 200 tisuća kuna rasporedit će se prema izbornim rezultatima iz 2013. godine i udjelu vijećnika podzastupljenog, ženskog spola: HDZ-u 120.533,30 kuna, SDP-u 28.266,70 kna, HDSSD-u 25.600,00 kuna i Nezavisnoj listi Ivan Babara također 25.600,00 kuna.
Jednoglasno je usvojena odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Biograda s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju eventualnih posljedica katastrofa i nesreća. Određene su sljedeće pravne osobe: Bošana d.o.o., Komunalac d.o.o., Veterinarska praksa Dado d.o.o., Vrana d.o.o., Bure d.o.o., Ilirija d.d., Croata d.o.o., Lišane-Transturist d.o.o., Thesis d.o.o., Zavičajni muzej Biograd na Moru, Lovačka udruga Jarebica, Športsko-ribolovna udruga Podlanica, Planinarsko društvo Belveder, udruga Hippocampus i Ronilačka udruga Albamaris.
S ciljem ostvarivanja i razvijanja međusobne suradnje na području kulture i zajedničkih projekata prema fondovima Europske unije, većinom glasova prihvaćena je odluka o Sporazumu o suradnji i prijateljstvu između Grada Alba Iulije iz Rumunjske, Grada Szekesfehervara iz Mađarske i Grada Biograda na Moru – „Bijeli gradovi“.
Vijećnici su primili na znanje izvješće o poslovanju Komunalca d.o.o. za 2015. godinu iz kojeg se vidi da su u odnosu na 2014. godinu smanjenja potraživanja od kupaca za oko 7 milijuna kuna i sada iznose oko 10,2 milijuna kuna.
Isto tako, primljeno na znanje je i godišnje izvješće Dječjeg vrtića Biograd za pedagošku godinu 2015./2016. godinu.


 

Skoči do alatne trake