Petak, 14 lipnja, 2024

Željko Krpan na predavanju o promjenama Zakona o udrugama: “Do sada je bilo zadovoljstvo, od sada i odgovornost!”

U gradskoj vijećnici u Biogradu na Moru održano je predavanje o računovodstvu i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. O novostima u Zakonu o udrugama, s gledišta dodjele proračunskih sredstava i zakonitosti poslovanja, govorio je dr.sc. Željko Krpan, vlasnik tvrtke EKO-VET Proizvodnje d.o.o. koja se posljednjih pet godina intenzivno bavi ovom tematikom na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Osnovna joj je djelatnost financijsko upravljanje, a surađuje s više od tristo jedinica lokalne samouprave i tvrtki u vlasništvu države odnosno jedinica lokalne samouprave.

predavanje-zakon-o-udrugama-2
Željko Krpan

– Uvijek nam se pojavljuje isti problem. Jedinice lokalne samouprave mole pomoć u vezi reguliranja odnosa s neprofitnim sektorom, odnosno, udrugama, bilo sportskim, kulturnim ili nekim drugim. – rekao je u uvodu Krpan.
U Hrvatskoj se oko 13 milijardi kuna daje nevladinom sektoru, odnosno, neprofitnim organizacijama bilo da se radi o sredstvima iz izvora jedinica lokalne samouprave, države ili nekim drugim. Osnovni problem koji je do sada bio praksa, a što će se novom zakonskom regulativom pokušati riješiti, bio je nepodnošenje izvješća udruga o utrošenim sredstvima te nepostojanja ikakvih sankcija za to.

predavanje-zakon-o-udrugama-4 – U Hrvatskoj postoji oko 47 tisuća udruga i mi pretpostavljamo da će „preživjeti“ ne više od 5 tisuća. Sve ostale će se ugasiti jer puno udruga je osnovano da se napravi jednokratni posao i predstavljaju jedan oblik samozapošljavanja. – ističe Krpan.
Od veljače 2012. godine trajala je javna rasprava koja se temeljila na analizi provedbe Zakona o udrugama. Zaključeno je da je stari Zakon o udrugama imao niz nedostataka koje su otežavali djelovanje udruga i nedovoljno jasnih odredbi o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanju udruga u saveze, zatim o članstvu, skupštini i unutarnjem ustroju udruge.
– Sada postoje sankcije i za udruge i za one koji dodjeljuju sredstva. Predsjednici udruga mogu odgovarati osobno kao i gradonačelnici. Nisu to neki strašni i neispunjivi zahtjevi, međutim, i to malo što se traži, prema mojim iskustvima, odmah svi negoduju. Uglavnom jako dobro reagiraju one udruge koje rade. One će i dalje raditi i dobiti će više sredstava. Uglavnom negativno reagiraju udruge koje ili ne rade ili imaju neki drugi cilj svoje funkcije. – konkretan je bio Krpan.
Novim zakonskim odredbama izražena je visoka odgovornost predsjednika udruge koji može, ako inspekcija utvrdi nepravilnosti, biti kažnjen novčano i na privatnoj osnovi putem ovrhe. Isto tako, velik je naglasak stavljen na transparentnost poslovanja udruga. Izradit će se novi Registar udruga s pripadajućim statutom i ostalim podacima što će omogućavati pristup izvješćima o financijskom poslovanju.

predavanje-zakon-o-udrugama-6 Zakon o udrugama na snazi je od 10. listopada 2014. godine i udruge su dužne uskladiti statut sa zakonom u roku od godinu dana od datum stupanja zakona na snagu.
– Grad odnosno jedinica lokalne samouprave se mora opredijelit što će od nevladinog sektora financirati, a što neće. Sve? To je sanjarica, hrpa želja, što osnovanih, što neosnovanih. Od udruga će se tražiti strateški plan rada. – naglasio je Krpan.
Dvadeset i tri su prekršajne odredbe kojim se sankcionira neprofitna organizacija kaznom od 5 do 200 tisuća kuna za onu koja vodi dvojno knjigovodstvo ili kaznom od tisuću od 50 tisuća za onu koja vodi jednostavno knjigovodstvo. Neke od njih su ako neprofitna organizacija ne izrađuje i/ili ne usvaja financijske planove, ne dostavi izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava nadležnom tijelu državne uprave, ne vodi poslovne knjige na način da se osiguraju ispravnost i kontrola unesenih podataka i/ili čuvanje i mogućnost korištenja podataka, i/ili dobivanje uvida u promet i stanja na računima glavne knjige, prihode i rashode ne priznaje uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja i tako dalje.


Skoči do alatne trake